NASZA MISJA 🙂

Dominującym celem fundacji SPORTIQ jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz podkreślanie wartości i korzyści płynących z uprawiania aktywności fizycznej. Obecnie działalność fundacji skupia się wokół najmłodszych odbiorców. Organizujemy półkolonie letnie i zimowe, które mają na celu wszechstronny rozwój uczestniśków. Umożliwiamy dzieciom poznanie szerokiej gamy różnorodnych form spędzenia wolnego czasu. Zaczynając od japońskiej sztuki walki aikido, przez taniec, jogę, niekonwencjonalne gry zespołowe, aż po warsztaty plastyczne, kulinarne, teleturnieje czy gry terenowe. Zależy nam, by tworzyć zdrową przyszłość! Zaczynając od aktywizacji najmłodszego pokolenia, wierzymy, że nasze działania zwiększą świadomość dzieci w sferze podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez całe życie. W dalszej perspektywie dążymy do utworzenia ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, gdzie mięliby swobodę w poznawaniu szeroko pojętej aktywności fizycznej i jej wielu form. Co więcej, fundacja skupia się również na działaniach skierowanych do seniorów w zakresie profilaktyki, dietetyki czy fizjoterapii. Z myślą o zdrowym i świadomym społeczeństwie w przyszłości, działamy, edukujemy i wspieramy już teraz.

Dominującym celem fundacji SPORTIQ jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz podkreślanie wartości i korzyści płynących z uprawiania aktywności fizycznej. Obecnie działalność fundacji skupia się wokół najmłodszych odbiorców. Organizujemy półkolonie letnie i zimowe, które mają na celu wszechstronny rozwój uczestniśków. Umożliwiamy dzieciom poznanie szerokiej gamy różnorodnych form spędzenia wolnego czasu. Zaczynając od japońskiej sztuki walki aikido, przez taniec, jogę, niekonwencjonalne gry zespołowe, aż po warsztaty plastyczne, kulinarne, teleturnieje czy gry terenowe. Zależy nam, by tworzyć zdrową przyszłość! Zaczynając od aktywizacji najmłodszego pokolenia, wierzymy, że nasze działania zwiększą świadomość dzieci w sferze podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez całe życie. W dalszej perspektywie dążymy do utworzenia ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, gdzie mięliby swobodę w poznawaniu szeroko pojętej aktywności fizycznej i jej wielu form. Co więcej, fundacja skupia się również na działaniach skierowanych do seniorów w zakresie profilaktyki, dietetyki czy fizjoterapii. Z myślą o zdrowym i świadomym społeczeństwie w przyszłości, działamy, edukujemy i wspieramy już teraz.

GŁÓWNE ZADANIA FUNDACJI

Upowszechnianie
kultury fizycznej

Propagowanie
turystyki i sportu

Promocja zdrowego
stylu życia

Edukacja przez wspieranie
postaw prozdrowotnych

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

Działania na rzecz ochrony
i promocji zdrowia

Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a także szeroko pojętej pomocy społecznej potrzebującym, szczególnie grupie seniorów